Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Sivil Savunma


Üniversitemizin 12. Bahar etkinlikleri kapsamında 29–30–31 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte;

              “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleeer (KBRN) Risk Durumlarına Karşı Alınması Gereken Önlemler”, “İlk 72 Saat Hayatta Kalma”, ‘’Deprem ve Deprem sonrası alınması gereken önlemler’’, ‘’Yangın Söndürme ( Yangının karekteristik özellikleri, Yangından korunma, Yangın söndürme prensipleri, Yangın anında yapılması gerekenler, Yangın ekipleri, Yangın söndürme sistemlerinin kullanımı )’’ gibi konularda projeksiyonlu teorik anlatım, afiş ve broşürlü tanıtım amaçlı olarak stant açılması, akademik ve idari personel ile tüm öğrencilerin konuyla ilgili bilinçlendirilmesi için etkinlik sorumlusu olarak birimimizde sivil savunma uzman vekili olarak görev yapan Mustafa DEMİR’İN gözetiminde faaliyetler gerçekleştirilecektir.